Photo by L N on Unsplash

Yeah, hết giãn cách xã hội rồi 💪

📅April 23, 2020

Tự dưng thấy ngày hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt. Mình nghĩ nó là ngày đặc biệt với tất cả mọi người.

Hôm nay là ngày mà cả nước chính thức dừng giãn cách xã hội. Mong rằng bản thân mình và mọi người luôn tràn đầy năng lượng để bắt đầu những cuộc hành trình tiếp theo còn dang dở trong những tháng ngày vừa qua ;)

Be strong and keep moving forward.


Hey. I'm Thuan.
I write anything to help others.